Plan Treningowy Jeffa Galloway'a

http://www.polmaratonwarszawski.pl/files/images/dokumenty/trening_jeff_gallowy.pdf
Tydzień Dni tygodnia Trening Bieg(w min.)
1 pn., śr., so. 20 minut energicznego marszu -
2 pn., śr., so. 30 minut energicznego marszu -
3 pn., śr., so. 8 x (1 min. biegu/3 min. marszu) 8
4 pn., śr., so. 10 x (1 min. biegu/2 min. marszu) 10
5 pn., śr., so. 12 x (1 min. biegu/2 min. marszu) 12
6 pn., śr., so. 7 x (2 min. biegu/2 min. marszu) 14
7 pn., śr., so. 5 x (3 min. biegu/3 min. marszu) 15
8 pn., śr., so. 4 x (4 min. biegu/2 min. marszu) 16
9 pn., śr., so. 3 x (5 min. biegu/2 min. marszu) 15
10 pn., śr., so. 3 x (6 min. biegu/2 min. marszu) 18
11 pn., śr., so. 3 x (7 min. biegu/2 min. marszu) 21
12 pn. 2 x (10 min. biegu/2 min. marszu) 20
śr. 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) 24
so. 20 minut biegu 20
13 pn. 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) 24
śr. 2 x (5 min. biegu/2 min. marszu) + 15 min. biegu 25
so. 20 minut biegu 20
14 pn. 2 x (14 min. biegu/2 min. marszu) 28
śr. 10 minut biegu/2 min. marszu + 15 min. biegu 25
so. 20 minut biegu 20
15 pn. 20 minut biegu 20
śr. 2 x (15 min. biegu/2 min. marszu) 30
so. 25 minut biegu 25
16 pn. 25 minut biegu 25
śr. 10 min. biegu/2 min. marszu + 20 min. biegu 30
so. 30 minut biegu 30


Tydzień Dni tygodnia Trening Bieg(w min.)
1 pn., śr., so. 4 x (5 min. biegu/3 min. marszu)  20
2 pn., śr., so. 3 x (7 min. biegu/3 min. marszu) 21
3 pn., śr., so. 3 x (8 min. biegu/2 min. marszu) 24
4 pn., śr., so. 3 x (9 min. biegu/2 min. marszu) 27
5 pn., śr., so. 3 x (10 min. biegu/2 min. marszu) 30
6 pn., śr., so. 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) 24
7 pn., śr., so. 2 x (15 min. biegu/2 min. marszu) 30
8 pn. 20 minut biegu  20
śr. 25 minut biegu  25
so. 30 minut biegu  30

Komentarze