GSB ALICJA SZ MAGDALENA W
Kobiecy GSBOto ich plan podróży: 
1. Wołosate - Smerek, 46km (2280m przewyższenia)
2. Smerek-Komańcza 48 km (2000m)
3. Komańcza - schronisko pod Chyrową 66 km (2220m)
4. Schr. Pod Chyrową - Wołowiec 39 km (1500m)
5. Wołowiec -Jaworzyna Krynicka 51 km (2600m)
6. Jaworzyna krynicka - Krościenko 52 km (2000m)
7. Krościenko - Schronisko na Maciejowej 42 km (1900m)
8. Schronisko na Maciejowej - schronisko Markowe Szczawiny 54km (2400m)
9. Schronisko Markowe Szczawiny -Węgierska Górka. 48 km (1800m)
10. Węgierska Górka -Ustroń 53 km (2500m).